ข้อตกลงการใช้งาน:
ทางผู้พัฒนาไม่สนับสนุนและห้ามมิให้ใช้ข้อความยั่วยุอันอาจก่อให้เกิดความรุนแรงทางสังคม, ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม ทางผู้พัฒนาได้จัดเตรียมปุ่ม Ban ไว้เพื่อการแจ้งลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และจะรีบดำเนินการลบข้อความดังกล่าวตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Terms & Conditions:
The developer does not support and does not allow abusive words that might induce disputes or violence in the society. You must also not use/enter words that might be harassing, threatening, or abusive to the third party or any other persons. The developer has provided the "Ban" button to report any abusive words and will try to remove them as soon as possible. The developer reserves the right to remove any inappropriate words without prior notice.

ฉันได้อ่านและตกลงทำตามข้อความข้างต้น
I have read and agreed with the above statements